Våra arrangemang

Vi gör ett antal återkommande arrangemang. Somliga har många år på nacken och är superetablerade som Umeå Open. Andra lever en termin eller två, och ersätts sedan med nya projekt av nya medlemmar.

Umeå Open

POPUP

KiNOklubben

Avskalat.

Scen Saga

PARKS!

Tennisklubben